Personakt

Signe Eriksson

Blev högst 80 år.

Född:1900 Jönköpings län, Dannäs sn 1)
Död:1980 Kronobergs län, Berga 1)

Äktenskap med Johan Johannesson (1893 - 1969)

Vigsel:1929 Kronobergs län, Berga 1)

Barn:
Kerstin Hilda Britta Johannesson (1931 - )
Ingegärd Johannesson (1936 - )
Gunnel Alice Margareta Johannesson (1939 - )

Noteringar

Signe är född i Dannäs i början på det nya seklet 1900 och är
andra barnet till Gustav Eriksson och Hilda Andersdotter. Den
exakta födelsedagen är noterad till den 2 februari 1900. Enligt
kyrkoböckerna får Signe attest 14 april 1900 för flyttning till
Berga i Kronobergs län. Vid mantalsskrivningen den 31 december
1900 bor familjen i Falkabo i Berga socken.

När Signe är tre år gammal föds lillasystern Rut, men redan ett år
senare dör modern av lungsot endast 29 år gammal och fadern står
där ensam med tre små döttrar. Lillasystern Rut adopteras bort
till en god familj i Smålandsstenar. Till Signes stora sorg dör
storasystern Mimmi något år senare endast 10 år gammal

Signe tas nu - och förmodligen också dessförinnan - väl om hand
först av morföräldrarna i Holkhult i Dannäs och sedan av mostern
Hanna Andersson-Falk i Dannäs och växer upp där som om hon var
dotter i familjen. I Dannäs församlingsböcker 31.12 1920 noteras
hon som piga i Hanna Falks familj, då hon (enligt Anna-Lisa
Andersson) bl.a. hjälper Hanna med att sköta "de gamla" som är
sjuka.

I boken "Gods och Gårdar" årgång 1943 beskrivs gården Holkhult på
följande sätt:

Areal: Total 35,97 ha, därav 4 åker, resten skogs- o ängmark.
Taxeringsvärde 7.300. Jordart: Mull- o mossjord. Skogsbestånd:
Barr- o lövskog. Manbyggnad uppförd på 1800-talet. Ekonomibyggnad
uppförd omkring 1921. 1 häst, 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 25 höns.
Gården har varit i släktens ägo under 3 generationer.

Fadern gifter sig 1907 med Anna Kroon och flyttar till Flattinge
Skattegård i Dörarp. Anna Kroon dör 1915 och året därefter gifter
han sig en tredje gång. Nu med Ester Johansson. På så sätt får
Signe de fyra halvsyskonen Mårten, Axel, Josef och Bertil
Eriksson.

Signe går 6 år i skola i Dannäs och av avgångsbetyget att döma är
hon ganska duktig. Hon har AB i Modersmål (Både i innanläsning och
i rätt- och uppsatsskrivning), Räkning, Geografi, Naturkunnighet,
Teckning, Sång och Slöjd. Det är endast i historia som hon har ett
lägre betyg. Där har hon betyget B. Intressant är också att notera
att hon i avgångsbetyget har efternamnet Johansson och ej
Eriksson, som är hennes riktiga efternamn. Samma efternamn står
senare också i vigselbeviset, men då byter hon ju ändå efternamn
på riktigt från Eriksson till Johansson.

Signe har som liten problem med excem och ligger bl.a. inne på
sjukhus för detta.

Signe blir (förmodligen) 1919 allvarligt sjuk i Spanska sjukan och
är en tid inlagd på Värnamo lasarett. Spanska sjukan är en
influensaepidemi som 1918-1919 drabbade 525 miljoner människor. 25
miljoner dog varav 34.374 i Sverige. Sjukdomen spred sig från Kina
och Japan via USA till Europa och krävde fler liv än första
världskriget. Inget land skonades helt.

I bouppteckningen 17 januari 1921 efter morfadern Anders Peter
Johannesson i Holkhult företräds Signe Johannesson och hennes
syster Ruth Johansson, som bor i Wilstad, av förmyndare. "Som
deras förmyndare Johannes Svensson Åby Lagan med döden afgått och
någon ny förmyndare ännu ej af Sunnerbo häradsrätt förordnats, så
har flickornas fader J. G. Eriksson Flattinge Dörarps socken på
tillsägelse infunnit sig för att bevaka deras rätt." Signe anges
då "ha tjenst i Holkhult". Det finns ingen uppgift om hur arvet
fördelas, men boets behållning uppgår till 1.477 kornor och 9 öre
och Signes andel i boet bör vara 1/12 och således uppgå till
omkring 120 kronor.

I bouppteckningen 20 oktober 1925 efter mormorn Maria Andersdotter
i Holkhult är Signe och henns syster Ruth Petersson, som bor i
Smålandsstenar, myndiga och närvarande vid bouppteckningen. Signe
anges då vara bosatt vid "Lagans Jernvägsstation". Boets
behållning uppgår till 101 kronor och 56 öre. Signes andel bör
vara 1/6 och således uppgå till c:a 17 kronor.

Signe arbetar under somrarna som kökspiga på Apotekarnas Vilohem i
Vidöstern när hon är i 15/20-årsåldern. När hon är 20 år gammal
köper hon sin första cykel och det är en gammal, begagnad cykel.
Innan hon gifter sig arbetar hon som väverska på spinneriet hos
Smålands Yllefabrik i Lagan i nästan tre års tiden från l mars
1924 till 17 december 1927.

I september 1929 gifter Signe Eriksson sig i Dannäs med Johan
Johansson (Johannesson) från Enet i Lagan. Vigselförrättare är
Komminister Axel Eile i Dannäs, som är Komminister i Dannäs sedan
1920. De köper Ekornarp Södergård i Ekornarp, Lagan, för 7.200:-
och bosätter sig där. Här i Ekornarp föds de tre döttrarna Kerstin
1931, Ingegärd 1936 och Gunnel 1939.

Barnen går i skola i Guddarp, som ligger c:a 5 km från Ekornarp.
Det är en s.k. B-skola, vilket innebär att flera årsklasser
undervisas samtidigt. Småskolan består av 1:a och 2:a klasserna,
som undervisas tillsammans i samma klassrum. Sedan finns det
Storskolan som består av 3-4:e och 5-6:e klass, som alla
undervisas i samma skolsal och med en enda skollärare. Den ena
lektionstimman undervisas klass 3-4 medan klass 5-6 bedriver eget
arbete och nästa lektionstimma är det tvärtom. Exempelvis
undervisas 3-4:e klassarna varannat år i norra Sveriges geografi
och vartannat år i södra Sveriges geografi. På lektionerna
därefter undervisas kanske 5-6:e klassarna i Europas geografi det
ena året och i Världens geografi det andra året.

Anna-Lisa Johansson i Bårebo, Gnosjö, berättar att hon gärna
cyklar till Ekornarp för att hälsa på Signe och Johan och tycker
att det är roligt.

1965 säljer de Ekornarp för 19.200:- till Lantbruksnämnden och
flyttar till Prestorp i Lagan. Fastigheten i Prestorp erhålls 1964
som testamente efter Johans broder Klas mot erläggande av ett
legat på 20.000:-

Signes pension 1968 uppgår till 4.472 kr. och inkomstskatten till
297 kr. Som förmögenhet deklarerar Signe en bankbok i Smålands
Bank på 1.717 kr. minus debiterad ännu ej erlagd skatt 297 kr =
1.420 kronor i nettoförmögenhet.

Maken Johan Johansson dör 1969 och därefter säljs fastigheten i
Prestorp. Hon bor sedan kvar ytterligare några år som hyresgäst i
fastigheten i Prestorp. När Signe så småningom flyttar från
lägenheten delas möbler, husgeråd m.m. mellan döttrarna.

På ålderns höst flyttar Signe till "ålderdomshemmet" Bergagården i
Lagan och här avlider hon av astma 80 år gammal den 17 februari
1980. Jordfästning äger rum i Berga kyrka lördagen den 23 februari
1980. Efter jordfästningen samlas de närmast sörjande till en
minnesstund i Berga nya Församlingshem.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1900 Födelse 1900 Jönköpings län, Dannäs sn.  1)
1929 Vigsel Johan Johannesson 1929 Kronobergs län, Berga.  1)
1931 Dottern Kerstin Hilda Britta Johannesson föds 1931-11-19 Kronobergs län, Berga 1).
1936 Dottern Ingegärd Johannesson föds 1936-05-27 Kronobergs län, Berga 1).
1939 Dottern Gunnel Alice Margareta Johannesson föds 1939-03-29 Kronobergs län, Berga 1).
1969 Maken Johan Johannesson dör 1969-06-25 Kronobergs län, Berga 1).
1980 Död 1980 Kronobergs län, Berga.  1)

Källor

1)Lennart Petersson