Personakt Antavla

5114 Jonas Magni

Präst, Riksdagsman.

Far:10228 Måns I Skeppsås

Född:Jönköpings län, Hults sn. 1)Skeppsås
Arbete:mellan 1619 och 1643 Jönköpings län, Gränna 1)Kyrkoherde i Gränna tillsatt av Greve Magnus Brahe
Arbete:mellan 1634 och 1643 Stockholms län, Stockholm 1)Riksdagsman.
Arbete:mellan 1643 och 1659 Jönköpings län, Visingsö 1)1643 förflyttades han till Visingsö av Per Brahe dy och blev prost över Visingsborgs grevskap.
Joen var också medlem av en kommité som skrev stadgarna till den första skolan på Visingsö.
 
Död:1659-08-16 Jönköpings län, Visingsö 1)Prästgården.
Familjens gravsten fanns i Gränna kyrka till 1889 då en brand förstörde både kyrka och gravsten. Gravstenen finns dock beskriven i böcker: Gravstenen var mycket stor och Joen och Karin var avbildade i naturlig storlek , de var klädda i fotsida kläder och Joen bar skägg och stora mustacher.
På gravstenen stod det också "Konung Gustaf Adolf II har varit vår gäst 7 gånger". Stenen höggs av Greve Brahes målare och stenhuggare Johan Wernich (även känd som Johan Werner dä).
 

Äktenskap med 5115 Karin Joensdotter Höök (- 1652)

Vigsel:1652-06-09 2)Gift med Karin Joensdotter Höök, d. 9/6 1652. Barn Jonas, f. 1622, kh. i Kulltorp. - Maria, gift med kamreraren i Visingsborgs grevskap. Peder Hansson. (Hon studerade vid Visingsö skola, där hon 1645 inskrevs). - Anna, gift med kh. i Gränna Haquinus Humble. - En dotter, gift med komm. i Gränna Joh. Petri Ederus. - Samuel, kapten. - Judit, gift med befallningsmannen Jöns Nilsson. - På gravstenen i Gränna kyrka nämnas dessa 9 söner och 8 döttrar, som tidigt avlidit: Magnus. - Daniel. - Daniel. - Jonas. - Samuel. - Johannes. - Gabriel. - Gustavus. - Elias. - Anna. - Elisabet. - Elisabet. - Judit. - Cecilia. - Gunnil. - Maria. - Gunnil. - En del av barnen kallade sig Palmgren.

Barn:
Jonas Jonae (1622 - 1689)
2557 Maria Jonsdotter Palmgren (1630 - 1708)
Daniel Jonsson
Magnus Jonsson
Samuel Jonsson (- 1670)
Anna Jonsdotter Palmgren (- 1661)

Noteringar

(Jon Magnusson) Kyrkoherde i Gränna 1619-43 och i Visingsö 1643-59. Blev kyrkoherde i Gränna 1619 och tillträdde 25 juli samma år, då han bl.a. i kyrkoboken antecknade att hans företrädares änka "drog nödigt hädan och jag icke gärna hit". Beträffande prästgården berättar han att "hus stuvor och kamrar som prästen borde hålla vid makt voro alle nedrottne, fördärvade och taken dropo som såld." Kraftigt befordrade han här ordning och skick. Han var riksdagsman 1634 och 1643. Enligt inskrift på hans gravslen gästades han under denna tid inte mindre än 7 gånger av Gustav II Adolf. Fastän han gärna velat kvarstanna i sin "gamla goda församling Gränna", transporterades han 1643 av greve Per Brahe till Visingsö, där han blev prost över Visingsborgs grevskap. Om sina byggnadsarbeten och planteringar på prästgården här har han berättat i kyrkoboken. Magni ingick i Grevskapets consistorium.
Magni avled den 16 augusti 1659 och begrovs i kyrkan i Gränna, där han 2 år före sin avflyttning låtit förfärdiga en ståtlig gravsten över sig och sin hustru. På stenen, som länge fanns inmurad i kyrkväggen, men förstördes efter kyrkans brand l 889, var inhuggna båda makarnas bilder i kroppsstorlek,båda iklädda kåpor. Även namn och en förteckning på 17 (då och senare) avlidna barn. Hällen har han tydligen enligt gängse sed låtit hugga i förväg. Dödsåret fanns av denna anledning ej inhugget. Efter kyrkobranden den 27 januari 1889 och den pietetslösa röjningen krossades helt enkelt gravhällen och torde nu ligga i den nuvarande kyrkans grund.
Inskriptionen på gravhällen var följande: "HÄR UNDER HWIJLAR I HERRANOM WÖRD1GE MAN SALIGH HER JOAN MAGNI FORDOM KYRKIOHERDE HÄR I GRENNA UTHI.... ÅHRH WILKEN AFFSOMNADE ANNO ... SAMT DYGDESAMMA SALIG HVSTRO KARIN JOENSDOTTER HÖÖK SOM AFFSOMNADE ANNO 1662 d.9 JAN. MEDH MÄSTA PARTEN SINE BARN HWILKA GVDH KALLADE PÅ ÅTSKILLIGE ÅHR: GVDH GIFVE OSS ALLA EN FRÖGDEFULL VPSTÅNDE. AMEN. CHRISTUS ÄR MITT LIJFFE"
Svärsonen Peder Hansson meddelade dödsbeskedet till Växjöbiskopen i ett brev 18 augusti 1659. Se Torsten Jarnvalls artikel i tidskriften "Släkt och Hävd" 1965 sid.426-427.
Braheskolan på Visingsborg började sin verksamhet 7 april 1636. Samma dag utfärdades också en skolordning för den nya läroanstalten. Den är underskriven av tre präster, som hade sitt säte i grevskapets råd, nämligen kyrkoherdarna Salomon Folcheri i Visingsö, JONAS MAGNI i Gränna och Israel Laurentia Praeiorius i Habo.
Förnäma personer härbärgerades alltid i Prästgården. Bl.a. i januari 1652 skickade grevens "hauptman" till Kyrkoherden en beställningssedel som avsåg förberedelser till grevens besök troligen i samband med att Gränna blev stad 24 januari 1652.
Efter hustruns död 1652 gifte Jonas Magni om sig, men det är okänt med vem.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
>1619 Arbete mellan 1619 och 1643 Jönköpings län, Gränna.  1)
1622 Sonen Jonas Jonae föds 1622 Jönköpings län, Gränna.
1630 Dottern 2557 Maria Jonsdotter Palmgren föds 1630 Jönköpings län, Gränna 1).
>1634 Arbete mellan 1634 och 1643 Stockholms län, Stockholm.  1)
>1643 Arbete mellan 1643 och 1659 Jönköpings län, Visingsö.  1)
1652 Vigsel 5115 Karin Joensdotter Höök 1652-06-09.  2)
1652 Makan 5115 Karin Joensdotter Höök dör 1652-06-09 Jönköpings län, Visingsö 1).
1659 Död 1659-08-16 Jönköpings län, Visingsö.  1)

Källor

1)Elisabeth
  
2)Herdaminnen