Personakt Antavla

2556 Pedher Hansson Wickenberg

Kamrer åt Per Brahe. Blev ca 62 år.

Far:5112 Hans Pedersson

Född:omkring 1630 Skaraborgs län, Skånings-Åsaka 1)Åsaka
Arbete:Jönköpings län, Gränna 1)Kamrer i Hövik. Hövik ligger lite öster om gränna vid sjön Bunn.
Död:1692-02-03 Jönköpings län, Gränna 1)Höviks gård

Barn med 2557 Maria Jonsdotter Palmgren (1630 - 1708)

Barn:
1278 Hans Persson Wickenberg (1655 - 1713)
Jonas Persson Wickenberg (1660? - 1690)
Helena Persdotter Wickenberg (1660 - 1680)
Maria Persdotter Wickenberg (1666 - )

Noteringar

Moder okänd.
Kamrer i Hövik, Gränna (F). Uppg.ft.Eva Almqvist Täby. Pedher Hansson Wickenberg var Kamrerare i Visingsborgs Grevskap. Levde 1670 i Visingsö. Död i Hövik, Gränna. Begravd i kyrkan på östra sidan. År 1682 skänker han tillsammans med kyrkoherde Esaja Humble och befallningsmannen Olof Nilsson Runske en oblatask till Gränna kyrka. Asken är tillverkad av guldsmed Ludvig Bark i Gränna och finns fortfarande kvar i Gränna kyrka.

Uppg. fr Lennart Petersson i Linköping: Kamreraren Peter Wickenberg är den förste kände av familjen Wickenberg enl. "Smålands Nation i Lund". Han inskrevs i Braheskolan på Visingsö 1641 under namnet Petrus Johannis från Åsaka i Västergötland.
Var kamrerare i Visingsborgs grevskap 1655 och 1692. En grevskapets kamrerare ingick i grevens råd på 9 personer som sammanträdde så ofta greven önskade, men minst 4 ggr årligen, nämligen vid Valborgsmässoafton, Midsommar, Mickelsmässan och i februari. Att det sistnämnda mötet ej preciseras till viss dag, torde ha sin förklaring i att de nio i händelse att greven är utomlands har att då under flera dagar låta slutföra räkenskaperna för närmast föregående år och upprätta nytt inventarium över grevskapets tillgångar. Räkenskapslängden och inventariet skall förseglade inläggas till förvar i räntekammaren och likaså alla penningbelopp. I kansliet, biblioteket och räntekammaren må ingen av de nio infinna sig ensam "utan these tre tillijka, befallningsmannen, prästen och länzmannen på ön, hwilka till kammaren hafwa hwar sin låås och nyckell."
Varje präst erhåller 6 tunnor spannmål "för sitt omak" och varje länsman 3 tunnor utöver lönen. Befallningsmannen, lagläsaren och kamreraren får låta sig nöja med lönen men har utsikt att erhålla en viss pension. När de alltid varit trofasta och är till åldern komna och ej längre förmå fullgöra tjänst, skall under återstående livstid befallningsmannen få 8 lispund och de båda andra tjänstemännen vardera 6 lispund smörränta i goda hemman.
"Will tå Grefwen thet förbättra och föröka, stående honom fritt och som han der finner billigt."
Den 29 o,30 december 1640 undertecknade greven en rad förordningar. En av dem föreskrev hur grevskapet skulle styras av en TOLVMANNANÄMND under grevens frånvaro: 1) När lagmansiing hålles skall underlagmannen, alltså vice häradshövdingen, sitta främst vid kanslibordets högra sida. 2) Därnäst Hoptmannen. 3) "Cammereraren sitter dernest" 4) "Slåtzfogden" 5-11) Sju länsmän 12) Slottsskrivaren.
l Grännas gamla (i slutet av 1800-talet nedbrunna) kyrka fanns i norra väggen en insatt griftsten, utan bilder, som förvarade minnet av Kamreraren på Wisingsborg Peder Hansson och hans hustru Maria Jonasdotter.
Mer uppgifter om parets släkt finner man i Smolandi Upsalienses II, sid 533 ff, samt i Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640-1798 (del I).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1630? Födelse omkring 1630 Skaraborgs län, Skånings-Åsaka.  1)
1630 Partnern 2557 Maria Jonsdotter Palmgren föds 1630 Jönköpings län, Gränna 1).
1655 Sonen 1278 Hans Persson Wickenberg föds 1655-08-18 Jönköpings län, Gränna 1).
1660? Sonen Jonas Persson Wickenberg föds omkring 1660 Jönköpings län, Visingsö 1).
1660 Dottern Helena Persdotter Wickenberg föds 1660 Jönköpings län, Gränna 1).
1666 Dottern Maria Persdotter Wickenberg föds 1666 Jönköpings län, Gränna 1).
1680 Dottern Helena Persdotter Wickenberg dör 1680 Jönköpings län, Gränna.
1690 Sonen Jonas Persson Wickenberg dör 1690-08-01 Finland, Åbo 1).
1692 Död 1692-02-03 Jönköpings län, Gränna.  1)

Källor

1)Elisabeth