Personakt

Johannes Jonasson

Bonde. Blev högst 79 år.

Född:1827 Kronobergs län, Berga 1)
Död:1906 Kronobergs län, Berga 1)

Äktenskap med Emma Karolina Johannesdotter (1855 - 1936)

Bosatt:Kronobergs län, Berga 1)Åby Säteri (Enet)
Vigsel:1875 Kronobergs län, Berga 1)Barn:
JONAS GUSTAF JOHANNESSON, f 1876, d 1966
KLAS JOHAN JOHANNESSON, f 1878, d 1963
ANNA KRISTINA DRUID f. JOHANNESSON, f 1881, d 1972
HILMA MARIA STRAND f. JOHANNESSON, f 1884, d 1966
IDA EMILIA JOHANNESSON, f 1889, d 1975
JOHAN JOHANNESSON, f 1893, d 1969
 

Barn:
Johan Johannesson (1893 - 1969)

Noteringar

Bonde i Åby Säteri (Enet), Berga sn

Johannes Jonasson är född 7 februari 1827 i Washult i Berga socken
och är son till Jonas Jönsson och hans hustru Ingegärd
Jonasdotter.

Johannes växer upp i Washult,Berga, och bor tillsammans med
föräldrarna och enda systern Anna Stina Jonasdotter från födseln
1827 till moderns död 1857. Bor sedan kvar som arrendator på
Washult till 1865 då Johannes och systern gemensamt för 2.000:-
köper 1/8 mantal Åby Frälsesäteri av Anders Johannesson och hans
hustru enligt bevittnad avhandling 23 september 1865. Lagfart
erhålls 1867-05-07. Johannes, systern och fadern bosätter sig på
Åby Säteri, som också kallas för "Enet".

År 1873 handläggs vid Sunnerbo Härads lagtima vårting en tvist om
delaktighet i vattenverk, kvarn m m mellan å ena sidan Carl Johan
Gummesson, Jonas Petersson, Johannes Jonasson och å andra sidan
Organisten F U Melander.

Systern dör 1875 och då övertar Johannes hela gården.

Enlig "Svenska Gods o Gårdar 1941" har gården en areal på totalt
17,5 ha, varav 3 åker, 12,5 skog, 2 betesmark. Tax.v. 1941
7.500:-.Jordart svartmylla på jätterbotten. Skogsbeståndet är
barrskog o något lövskog. Manbyggnaden uppförd 1910.
Ekonomibyggnaden uppförd 1906. 1 häst, 2 unghästar,7 kor, 3
ungdjur, 3 svin, ett 30-tal höns. Åkerarealen täckdikad o
skogsarealen utdikad. Under nuvarande ägarens tid har större delen
av åkerarealen stenröjts.

Han gifter sig samma år den 26 december i Berga med pigan Emma
Karolina Johannesdotter från Prästorps Säteri, som är hela 28 år
yngre än Johannes.

Inför äktenskapet har följande handling upprättats:
"Vid det i Herrans namn tillägnade Ektenskap emellan Drängen
Johannes Jonasson och min dotter Emma Karolina Larsson. Jag Såsom
hennes fader slutet de förord att hon reterligen tillkommande kära
mans fastighet 1/8 dels mantal Åby Säteri Skall äga Laga Giftorätt
emot det hon såsom hemgift och arf i Boet kan införa.
Prestorp den 26 December 1875
Johannes Larsson Egenhändigt

Förestående förord som min tillkommande kära Hustrus fader
förbehållet, Godkännes och Skola af mig efterlefas, som försäkras
af Åby Säteri den 26 December 1875
Johannes Jonasson
Egenhändigt. (Dessutom bevittnat av två personer)"
Avtalet är registrerat vid Sunnebo Häradsrätt 18 januari 1876.

Här på "Enet" föds 6 barn, 3 söner och 3 döttrar. De två döttrarna
Anna och Hilma emigrerar till Amerika i början av 1900-talet.

Dotterdottern Vera berättar att Johannes varken kan läsa eller
skriva, men att han lär sig skriva sitt namn när barnen börjar i
skolan.

Vid ett besök på "Enet" 1997-08-31 noteras följande. " Gården är
på c:a 40 tunnland och huvudsakligen skog. Boningshuset, som har
tre rum och kök på nedre botten och tre rum på andra våningen, är
troligen byggt 1909-1910. Nu används huset som sommarstuga för
Ulla-Britt och Hasse Ernstsson från Lagan och hennes broder.
Ulla-Britts föräldrar Ellen o Arvid Nilsson köpte gården 1952."

Sonen Claes övertar Åby Säteri 1906. Avtal upprättas 21 mars 1906,
då Johannes förmodligen "ligger på sitt yttersta". Claes betalar
2.000:- för fastigheten och 1.000:- för lösöret. Dessutom ingår
livstids undantag för föräldrarna.

Makarna bor sedan kvar på "Enet" till sin död.

Johannes dör av "ålderdomssvaghet" 1906, 79 år gammal.
Bouppteckning efter Johannes upprättas 1906-12-17 med tillgångar
på 175:- och lika stora skulder vilket leder till en behållning på
0:-.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1827 Födelse 1827 Kronobergs län, Berga.  1)
1855 Makan Emma Karolina Johannesdotter föds 1855-05-19 Kronobergs län, Berga 1).
1875 Vigsel Emma Karolina Johannesdotter 1875 Kronobergs län, Berga.  1)
1893 Sonen Johan Johannesson föds 1893-05-11 Kronobergs län, Berga 1).
1906 Död 1906 Kronobergs län, Berga.  1)

Källor

1)Lennart Petersson