Kronobergs län, Nöbbele, Lilläng

Här drevs lanthandel av familjen Petersson