Fyra Sekel

År Händelser
1600 1600-talet är en tid av uppbyggnad och upprustning. Sverige har vid 1600-talets början dålig ekonomi och liten befolkning. Men också stora naturresurser. Kopparplåt, stångjärn och tjära exporteras och skapar förutsättningar för Sveriges expansiva och våldsamma utrikespolitik.
Varbergs slott, som byggdes 1280 som en borg på klippan, kringbyggs med murar med kassermater i hörnen och blir Varbergs fästning, då en av europas modernaste försvarsanläggningar.
1610 Stormaktstiden är en benämning på epoken i Sveriges historia mellan åren 1611 till 1718.
På kunglig befallning den 14 januari 1613 skall en ny stad växa fram på Platsarna, invid Varbergs fästning. Ny Varberg, som grundades på 1400-talet, svårt sarjad av bränder och krig övergavs efterhand.
1620 1617 den 17 februari - Fred sluts mellan Sverige och Ryssland i Stolbova. Sverige får Kexholms län och Ingermanland med Nöteborgs län. Ryssland utestängs helt från Östersjön, medan det svenska Estland och Livland förbinds med Finland.
1630 Kristina, född 8 december 1626, död 19 (9) april 1689, var drottning av Sverige från 1644 till 1654. Hon var dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg, och besteg tronen sex år gammal när fadern, kung Gustav II Adolf stupade i Lützens dimma.
1634 delas landet in i 12 län ledda av landshövdingar. Med postverket (1636) kunde post sändas regelbundet.
1640 1645 vid Brömsebrofreden blev Halland Svenskt. Visserligen bara för 30 år. Halland var en "pant" för att danskarna skulle efterleva fredstraktaten. Men vid Roskildefreden 1658 så blir Halland definitivt svenskt.
1648 sluts freden i Westfalen. Sverige får nya besittningar vid Östersjön och räknas nu som en av Europas ledande nationer. Kriget förs utanför Sverige men är en tung börda för folket, ekonomiskt och mänskligt. Många bönder skrivs ut i krigstjänst. Få av dem kommer levande tillbaka. Sjukdomar skördar fler offer än striderna. Enbart under krigets tre första år dog 15.000 svenska och finska soldater.
1650 Karl X Gustav, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654. Son till pfalzgrefven Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken och prinsessan Katarina av Sverige, dotter till Karl IX. Gift i oktober 1654 med Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp
1660 Karl XI (1660-1697) blev kung. 1659 dör Jonas Magni. Han var Präst och riksdagsman bosatt i Gränna.
Varbergs stad anläggs på nuvarande plats efter den katastrofala branden på platsarna 12 augusti 1666.
1670 Den 11 januari 1677 dör Martin Schmidt i Göteborg i en ålder av 63 år. Han var en av våra anfäder. Han var Vitgarvare. Garvare och skomakarmästare var det mest i denna släktgrenen.
1680 En ny kyrkolag kom 1686. I den ålades kyrkan att föra böcker över husförhör, födslar, vigslar, dödsfall och flyttningar. Med husförhören kontrollerades invånarnas kristendomskunskaper regelbundet. Det var även obligatoriskt närvaro på gudstjänsterna. Kyrkan var på den tiden den enda riktiga nyhetskanalen makthavarna hade att nå ut till befolkningen. Religion var inte det enda som predikades i kyrkorna utan även kronans påbud.
1690 1695: Svår missväxt drabbar Sverige, framförallt Finland; en fjärdedel av Finlands befolkning svälter ihjäl under de kommande två åren.
7 maj - Stockholms slott Slottet Tre Kronor, som uppfördes i mitten av 1200-talet, brinner ner. Kungafamiljen flyttar till Wrangelska palatset. Trots ett frenetiskt evakueringsarbete uppslukas stora delar av Riksarkivet och det kungliga biblioteket i lågorna.
1700 Stora nordiska kriget är en benämning på det krig som fördes i norra och östra Europa 1700-1721 mellan å ena sidan Sverige, Holstein-Gottorp och 1710-1713 även Osmanska riket och å andra sidan en koalition bestående av Sachsen-Polen, Danmark-Norge och Ryssland (från 1715 även Preussen och Hannover). Kriget avslutades med freden i Nystad 1721.
1710 1713 Susanna Schmidt gifter sig med Skomakarmästaren Anders Wettling i Göteborg. Hon var gift 3 gånger. Alltid med en skomakarmästare.
Stormaktsepoken slutar med att Karl den XII dödas av en kula vid Fredrikssten den 30 november 1718.
1720 Frihetstiden är en benämning på epoken i Sveriges historia mellan 1719 och 1772
1730 Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) var ett svenskt handelskompani som handlade med Östasien, framförallt Kina, ifrån Göteborg. Kompaniet planerades 1727 under en träff i Ostende (Flandern) av skotten Colin Campbell och göteborgaren Niclas Sahlgren. Deras planer förverkligades med grundandet av det Svenska ostindiska kompaniet 1731 tillsammans med Hindrich König, en stockholmare av tysk ätt (Bremen). Under de första åren var resorna mycket lönsamma för att under slutet av 1700-talet nästan alltid gå med förlust. Totalt genomfördes 132 expeditioner. Kompaniet lades ner 1813.
1740 Landeriet Brunnsberg utanför Varberg anläggs av köpmannen Johannes Bruun. Därav namnet Brunnsberg. Under en tid fanns även ett bryggeri på Brunnsberg.
1750 I Varberg bor det drygt 1000 personer år 1750. Detta gjorde Varberg till Hallands största stad.
1760 Johan Jacob Anckarström föds 1762. 1767 stadsbrand i Varberg som ödelägger södra delen av staden.
1770 Den Gustavianska tiden, åren 1772 till 1809. Perioden inleds med att Gustav III, som bestigit tronen 1771, år 1772 genomför en oblodig statskupp som ger kungen större makt. Den avslutas med att Sverige 1809 förlorar finska kriget och tvingas avträda Finland till Ryssland, samt att Gustav IV Adolf avsätts och det gustavianska enväldet ersätts med konstitutionell författning, 1809 års regeringsform.
1780 1780: En svensk kunglig resolution fastslår att ett drängdagsverke skall vara tolv timmar.
1781: 30 september - Gustav III:s operahus invigs.
1785: Fregatten Sprengtporten avseglar från Göteborg i december mot den nyförvärvade svenska kolonin S:t Barthélemy. Ankommer 6 mars.
1786: 5 april - Gustav III instiftar den svenska akademien efter fransk förebild.
1787: Förenta staternas författning med demokrati i modern bemärkelse antas.
1788: 12 augusti - Missnöjet är stort med att Gustav III har dragit igång kriget och att de svenska motgångarna är så stora, varför 113 adliga officerare gör myteri. På gården Anjala ingår de Anjalaförbundet och författar Anjalaakten, där de kräver att kungen skall sluta fred och inkalla riksdagen.
1789: 21 februari - En ny svensk grundlag, Förenings- och säkerhetsakten, antas trots adelns protester. Denna innebär att kungen ensam får besluta om krig och fred och hur många medlemmar rådet får innehålla. Därför avskaffar Gustav III rådet helt och hållet. I Frankrike inleds den den franska revolutionen 14 juli med stormningen av bastiljen.
1790 Johan Jacob Anckarström avlossar skotten mot Gusav III den 16 mars 1792. Anckarström avrättades den 27 april på Skanstulls galgbacke.
1796 dör Carl Fredrik Pechlin på Varbergs fästning. Han var sannolikt en av de främsta konspiratörerna till mordet på Gustav III. Han sattes på fästningen för bekännelse men kunde röra sig ganska fritt i staden ändå.
1800 Gustav IV Adolfs regeringstid blir kort, 1792 - 1809. Ett illa skött krig mot Ryssland 1808 - 1809 slutar med att Sverige förlorar Finland. Finland hade då varit svenskt sedan 1323. Sveriges befolkning var vid denna tiden ca. 2 miljoner. Invånarantalet i Varberg var drygt 1400.
1810 Sverige har 1809 förlorat finska kriget och tvingas avträda Finland till Ryssland, samt att Gustav IV Adolf har avsatts och det gustavianska enväldet ersatts med konstitutionell författning, 1809 års regeringsform.
Vid freden i Kiel 1814 erhöll Sverige Norge som tidigare varit danskt, och unionen varade till 1905. En fredlig tid startar nu för det av många krig utmärglade sverige.
Napoleons era slutade vid Waterlo den 18 juni 1815. Lasse-Maja dömdes till livstids straffarbete på Carlstens fästning i Marstrand 1813.
1820 Karl XIV Johan (1763-1844), svensk och norsk kung från 1818, var ursprungligen fransk marskalk vid namn Jean Baptiste Bernadotte, vald till kronprins redan 1810. Han lärde sig aldrig tala svenska.
Om Varberg skrev Esaias Tegnér följande i ett brev daterat 19 juli 1826: "Varberg utan all fråga är det fulaste ställe i Sverige; det är Nordens sanddosa, icke ett träd, icke en skugga, icke en grön fläck så långt ögat räcker, blott flintskalliga berg, och salt vatten och skrivsand".
1830 Göta kanal öppnades 26 september 1832 endast något decennium före järnvägen uppfanns. Bygget påbörjades 1810. Den var tänkt att göra så att de skepp som var tvungna att färdas genom Öresund eller Danska vatten och därmed även betala Öresundstullen till Danmark för att ta sig mellan Kattegatt och Östersjön istället skulle kunna färdas genom Sverige.
Varbergs fästning upphörde att fungera som försvarsverk 1830.
1840 En vetenskaplig produktion framträdde som kunde tävla med frihetstidens och åtminstone på det humanistiska området överträffade den, och genom 1842 års folkskolestadga lades grunden till det svenska folkskoleväsendets utveckling.
1850 Industrialiseringen ökar vid seklets mitt. Ångmaskinen revolutionerar sågverksindustrin, sjöfarten och järnvägen börjar byggas ut. 1800-talets mitt är också de många reformernas tid. Folkskolestadgan 1842. Lika arvsrätt för man och kvinna 1845. Myndighet för ogift kvinna 1858. Skråtvånget avskaffades 1846.
1852 flyttas sjukvården från lokaler på fästningen till södra ändan av Västra Vallgatan. Det nya huset, byggt i trä hade plats för 50 patienter. Det var här Clas Vilhelm Bolin var lasarettsläkare mellan 1867 och 1901. 1883 uppfördes Gula Villan, bostad för lasarettsläkaren.
1860 Den gamla ståndsriksdagen avskaffas 1866 och ersätts med en tvåkammarriksdag. Järnvägar började anläggas i mittan av århundradet och 1862 invigdes den första linjen, västra stambanan.
Den 5/11 1863 härjar en stor stadsbrand i Varberg. Det är kraftiga västliga vindar när en brand startar i ett hus på Västa Vallgatan. Elden sprider sig snabbt österut i de lättantändliga spåntaken.
Jonas Jonsson och Mimmi Bolin köper Brunnsbergs gård i Varberg 1867. Gården är då nerbrunnen till grunden men byggs upp samma år. Jonas Johnsson startar sina omfattande planteringar redan 1868. Men den sommaren var mycket torr enl. hans noteringar varför många plantor inte tog sig. Brunnsberg finns sedan kvar i släkten till ca 1950.
1870 1876 ca, Johannes Andersson, Nordströms anfader, flyttade till Benestad Södregård.
1880 Emmigrationen till Amerika var stor vid denna tiden. Mellan åren 1820 och 1930 emigrerade över en miljon svenskar till Amerika. Det betyder att år 1910 levde var 5:e svensk i USA.
Mellan åren 1880-1885 ökade Varberg sin befolkning med 36%, från 2976 till 4056 personer. Den nya tiden hade kommit. Bl.a. järnväg, industri och ökad sjöhandel bidrar till expansionen. Staden expanderar utanför vallgatorna, Oskarsdal bebyggs.
1890 År 1890 föds Karin Peterson i Nöbbele. Hon är den förste i en syskonskara på 7 barn, 6 döttrar och sist en son. Familjen driver en lanthandel i Nöbbele som Karins morfar startade 1854.
1900 1905 - Albert Einstein framlägger sin relativitetsteori, och unionen med Norge upplöses..
Claes Wilhelm Bolin dör 1901. Han har då varit lasarettsläkare i Varberg sen 1867. Han syster på Brunnsberg får leva ytterligare 19 år. I Varberg finns det nu drygt 6000 invånare.
I Varberg har nu stenhuggeribranchen en glansperiod. 1904 så hölls lantbruksmötet i Varberg på Klumbergs gärde. Jordbruket mekaniseras alltmer och ger större avkastning. Samma år grundades Apelvikens kustsanatorium av varbergsläkaren J S Almer.
1910 1909 införs allmän rösträtt i Sverige i riksdagsvalen, för män. Kvinnorna fick rösträtt 10 år senare. Våra grannländer hade genomfört rösträttsreformerna tidigare än i Sverige.
1910 så avrättas Alfred Andersson Ander. Detta var den sista avrättningen i Sverige.
1920 Valresultatet. De kommunala representationerna och landstingen upplöstes, och val skedde efter de nya bestämmelserna 1919, varvid socialdemokraterna gick fram kraftigt på högerns bekostnad. Även första kammaren upplöstes, och nyvalen dit hösten 1919 medförde upphörandet av högermajoriteten; valda blev 38 högermän, 8 medlemmar av jordbrukarnas riksförbund, 11 av bondeförbundet, 41 liberaler, 49 socialdemokrater och 3 vänstersocialister.
1924 byggs Grimetonsändaren som nu blivit ett av våra världsdarv enligt UNESCO:s världsarvslista.
1930 1935 dör Helena Bolin f Åkerblom, 79 år gammal. Tyvärr har 2 av hennes 8 vuxna barn då redan dött. Av de andra barnen så är det 4 till som dör inom de närmsta 15 åren. Helena skriver en lång livsberättelse som ger oss efterlevande en intressant inblick i hennes liv.
I Varberg bor nu ca 10000 invånare.
1940 Andra världskriget rasar utanför knutarna. Den 17 maj 1945 kapitulerar Tyskland villkorslöst. 15 augusti kapitulerar Japan efter att USA fällt 2 atombomber över Hiroshima och Nagasaki.
1946 den 10 januari så hålls den första sessionen i Förenta Nationerna. De första nylonstrumporna kommer till Sverige från New York 1947.
1950 Stark ekonomisk expansion. Bilen blir var mans egendom och ger helt nya levnadsvanor.
1951 börjar Lennart Hyland sända "Karusellen" i radion, en stor succé. 1953 utses svensken Dag Hammarsköld till generalsekreterare i FN. 1958 beslutar riksdagen att även kvinnor får bli präster.
1959 blev Ingemar "Ingo" Johansson världsmästare i tungviktsboxning efter att ha knockat den regerande mästaren , amerikanen Floyd Patterson i tredje ronden.
1960 Regissören Olle Hellboms TV-serie "Alla vi barn i Bullerbyn" började sändas på TV. I Radion kan vi för första gången höra "Svensktoppen".
1967: Högertrafik införs trots folkets motstånd.
1970 1972 så öppnas barnens badstrand i Varberg även för pappor (med barn).
1977 rivs det Gerlachska huset som uppförts av den tyskfödde Hugo Gerlach 1889, vilken kom till Varberg på 1880-talet som föreståndare för en tysk stenhuggerifirma.
1979 förbjuds barnaga i Sverige.
1980 Vi blir bekanta med begrepp som PC och MAC. 1985 släpps Windows 1.0 som ett skal ovanpå DOS.
1986, 29 februari, Olof Palme mördas på Sveavägen.
1989, 4 juni, Kinesiska studenter, som demonstrerar för frihet och rättvisa, dödas i en massaker på Himmelska fridens torg i Kinas huvudstad Peking.
1990 1992: Räntan rusar i höjden. Villapriser och börsen rasar. Det svenska försvaret av kronan kostade 25 miljarder kronor.
2000 Ett nytt årtusende inleds utan större problem.